Leeftijdsverdeling Senioren

Grafische voorstelling van de leeftijdsverdeling

Leeftijdsverdeling leden

Vaststelling

Er zijn 60 senioren.

Men kan lid worden vanaf 24 jaar en de oudste senior is 61 jaar in 2013.

In de linkerhelft (van 24 - 42 jaar) tellen we 21 senioren.

In de rechterhelft (van 43 - 61 jaar) tellen we 39 senioren.

Het geboortejaar 1960 is het sterkst vertegenwoordigd (7 senioren).

Van de geboortejaren 1955, 1968, 1969, 1981, 1982 en na 1983 zijn er geen senioren.

Grafische voorstelling van de (leeftijds)evolutie

Evolutie leden

Vaststelling

Het ledenaantal stijgt van 46 naar 60 (van 2009 naar 2013).

Het aandeel van de jongere helft (de oranje blokken onderaan) wordt groter (van 28% naar 35%)

Conclusie

Het gaat de goede kant op, maar we kunnen gerust nog een tiental jonge senioren gebruiken om de veroudering tegen te gaan.